SörmlandsMedia Med

Det här är Sörmlands Media

Sörmlands Media ger ut dagstidningarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren sex dagar i veckan. Vi förmedlar också nyheter dygnet runt på sajterna ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se. Den sammanlagda TS-upplagan för Sörmlands Medias dagstidningar ligger på 51 800 dagliga exemplar och sajterna har sammanlagt cirka 250 000 unika webbläsare varje vecka. Sörmlands Media ger också ut gratistidningen Extra till alla hushåll i flera editioner runt om i Sörmland.

Antalet anställda är cirka 290 personer.

I koncernen finns också civiltrycksverksamhet; Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB (EKTAB), Österbergs Tryckeri AB samt reklamproduktionsbyrå. Koncernen är också delägare till Prolog vars huvuduppdrag är distribution av morgontidningar.

Vår publicistiska idé

Våra medier ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd. Genom lokal journalistik av högsta kvalitet, som berör och engagerar, ska vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer.

SM logos startsidan